Chi Tiết Sản Phẩm

ALKALITE - BAO CƯỚC 10KG

ALKALITE - BAO CƯỚC 10KG

S.B ALKALNE- VCL

Thành Phần Alkaline:

NaHCO3, Na3Co3, CaCO3, K2O

Công Dụng Alkaline:

-Làm Thăng thêm độ cứng (ALKALINITY) nước trong ao nuôi tôm

-Giúp dễ gậy  màu nước

-Giúp tôm lột xác theo chu kỳ, vỏ tôm không bị mềm

-Làm cho độ PH ổn định

-Liều Lượng Ổn Định

-Tăng độ cứng( LKALINTY): Sử dụng 10-20 kg/1.000m3

Đống gói: Bao 10kg

Cách lưu trữ alkaline: Để nơi khô ráo

Không chứa chất cấm sử dụn trong sản xuất, kinh doanh thủy sản theo quy định hiện hành của Bộ Nông Nghiệp va Phát Triển Nông Thôn

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 687720451408_262x218.24703557312.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 577310872269_262x219.015625.jpg 212639673990_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 345902831319_262x231.05980317941.jpg 209828563717_262x127.315625.jpg 441440321946_262x127.315625.jpg 575917394566_262x214.80883602379.jpg 058632336406_262x214.96010186757.jpg 933455498086_165.48189415042x235.jpg 297519221600_262x196.5.jpg 008946932462_262x196.5.jpg 015700034985_262x214.3078125.jpg