Chi Tiết Sản Phẩm

ALKALITE - BAO CƯỚC 10KG

ALKALITE - BAO CƯỚC 10KG

S.B ALKALNE- VCL

Thành Phần Alkaline:

NaHCO3, Na3Co3, CaCO3, K2O

Công Dụng Alkaline:

-Làm Thăng thêm độ cứng (ALKALINITY) nước trong ao nuôi tôm

-Giúp dễ gậy  màu nước

-Giúp tôm lột xác theo chu kỳ, vỏ tôm không bị mềm

-Làm cho độ PH ổn định

-Liều Lượng Ổn Định

-Tăng độ cứng( LKALINTY): Sử dụng 10-20 kg/1.000m3

Đống gói: Bao 10kg

Cách lưu trữ alkaline: Để nơi khô ráo

Không chứa chất cấm sử dụn trong sản xuất, kinh doanh thủy sản theo quy định hiện hành của Bộ Nông Nghiệp va Phát Triển Nông Thôn

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
846695674568_262x182.97533474278.jpeg 000829365359_262x182.97533474278.jpeg 788848975302_262x182.97533474278.jpeg 577310872269_262x219.015625.jpg 798866106043_262x170.23350253807.png 077158238271_250.11529126214x235.jpeg 959670999989_250.11529126214x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 266959939815_262x170.23350253807.png 394486168410_262x170.23350253807.png 823517557839_262x170.23350253807.png 304226507728_262x215.31490015361.jpg 766713803326_262x170.23350253807.png 491570676870_262x163.70380818054.png 713342951675_250.11529126214x235.jpg 345902831319_262x231.05980317941.jpg 495799405087_154.0121483376x235.jpg 441440321946_262x127.315625.jpg 002529074334_250.0540765391x235.jpeg 095739020300_250.11529126214x235.jpg 933455498086_165.48189415042x235.jpg 674909973814_176.25x235.jpg 998008084834_262x196.32533333333.jpg 481603221208_262x189.95.jpg