Chi Tiết Sản Phẩm

CALCI 100 - BAO CƯỚC 25KG

CALCI 100 - BAO CƯỚC 25KG
CALCI 100 - BAO CƯỚC 25KG

Vôi canxi nguyên chất có độ mịn cao, cỡ hạt tối đa 65 um.., Hoạt tính mạnh, thích hợp trong quá trình nuôi tôm

Thành Phần vôi canxi

Canxi (CaCO3): 95 %

Công Dụng vôi canxi

Tăng hệ đệm trong nước -> ổn định pH

Tăng độ kiềm (Alkalinnity), giúp tôm cứng vỏ nhanh sau khi lột sxac1

Ổn định và gây màu nước trong quá trình nuôi

Cách sử dụng vôi canxi       

Cải Tạo Ao: Dùng 50-70kg/1.000m2 (pH khoảng 6-7) 150-500 kg/1.000m2 (pH khoảng 4-6), rai3ray3 khắp đáy ao và ven bờ

Đối với ao nuôi:

20-30kg/1.000m2 (độ trong=20-40 cm)

10-15kg/1.000m2 (độ trong=50-70 cm), pha với nước rồi tát  đều khắp ao

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
846695674568_262x182.97533474278.jpeg 000829365359_262x182.97533474278.jpeg 788848975302_262x182.97533474278.jpeg 577310872269_262x219.015625.jpg 798866106043_262x170.23350253807.png 077158238271_250.11529126214x235.jpeg 959670999989_250.11529126214x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 266959939815_262x170.23350253807.png 394486168410_262x170.23350253807.png 823517557839_262x170.23350253807.png 304226507728_262x215.31490015361.jpg 766713803326_262x170.23350253807.png 491570676870_262x163.70380818054.png 713342951675_250.11529126214x235.jpg 345902831319_262x231.05980317941.jpg 495799405087_154.0121483376x235.jpg 441440321946_262x127.315625.jpg 002529074334_250.0540765391x235.jpeg 095739020300_250.11529126214x235.jpg 933455498086_165.48189415042x235.jpg 674909973814_176.25x235.jpg 998008084834_262x196.32533333333.jpg 481603221208_262x189.95.jpg