Chi Tiết Sản Phẩm

DAIMETIN HẠT- BAO Kiếng- 20KG

DAIMETIN HẠT- BAO Kiếng- 20KG

Thành phần Daimetin hạt:

SiO2 =64,8%

Al2O3 =13%

Fe2O =0,25%

Excipeient.q.sq 100%

Công DỤNG Daimetin hạt:

Hấp thụ nhanh các khí độc NH3, NO2, H2S

Khử kim loại nặng, khử mùi hôi

Làm tang lượng oxy hòa tan trong nước

Ổn định độ pH, hạn chế vi sinh vật gây bẹnh

Xử lý tốt vùng đất phèn có vang đỏ

Cách sử dụng Daimetin hạt:

Xử lý chuẩn bị ao nuôi: 200-250kg/ha

Dung trong quá trình nuôi: 150-200kg/ha

Vùng đất bị phèn có vàng lá: 250-350 kg/ha

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 687720451408_262x218.24703557312.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 577310872269_262x219.015625.jpg 212639673990_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 345902831319_262x231.05980317941.jpg 209828563717_262x127.315625.jpg 441440321946_262x127.315625.jpg 575917394566_262x214.80883602379.jpg 058632336406_262x214.96010186757.jpg 933455498086_165.48189415042x235.jpg 297519221600_262x196.5.jpg 008946932462_262x196.5.jpg 015700034985_262x214.3078125.jpg