Chi Tiết Sản Phẩm

MAGIESIUM CLORIDE -MgCl2.6H2O

MAGIESIUM CLORIDE -MgCl2.6H2O

- Quy cách: 25kg/ bao.

- Xuất xứ : Trung Quốc

- Đặc tính : dạng bột màu trắng, tan nhanh trong nước.

- Công dụng:

+ Bổ sung hàm lượng Magie cho các ao nuôi tôm, cá và các động vật thủy sinh khác.

+ Ổn định độ kiềm, pH và chất lượng nước,

- Sử dụng.: Định kỳ : 2 – 3 kg /1000m3.

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
137323771096_250.11529126214x235.jpg 281074790586_262x197.99827362969.jpg 117607083950_148.16015625x235.jpg 611518151799_262x210.6234375.jpg 317771393719_262x185.27062847371.jpg 354757520618_235x235.jpg 004701658151_262x182.990625.jpg 959670999989_250.11529126214x235.jpeg 071547603253_262x191.35743801653.jpg 059052348883_176.09333333333x235.jpg 403100687409_235x235.jpg 788848975302_262x182.97533474278.jpeg 095739020300_250.11529126214x235.jpg 539179151832_262x182.990625.jpg 846695674568_262x182.97533474278.jpeg 498167268902_250.11529126214x235.jpg 561292304499_154.06223358909x235.jpg 408399067119_154.00485436893x235.png 387817681729_250.11529126214x235.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 621808746892_262x170.23350253807.jpg 044173450429_262x170.23350253807.jpg 633516222378_262x170.23350253807.jpg 732939397049_262x170.23350253807.jpg 756765015980_262x186.4703125.jpg 826948732359_262x176.08097165992.jpg 870552020810_262x170.23350253807.jpg 132620960797_250.0206185567x235.png 200135566054_132.1875x235.jpg 713725470841_118.07778274475x235.jpg 797071089416_160.45039164491x235.jpg