Chi Tiết Sản Phẩm

OXY ZEOLITE DẠNG HẠT - BAO KIẾNG 20KG

OXY ZEOLITE DẠNG HẠT - BAO KIẾNG 20KG

ZEOLITE HẠT

Công dụng Zeolite hạt:

Phòng bệnh dịch và bệnh mang đen,thân đỏ, mòn đuôi

Khống chế hàm lượng kiềm, ổn định pH

Khống chế AMONA trong chất thải đáy hồ

Tăng chuyển hóa thức ăn giúp tôm mau lớn

Tăng oxy hòa tan trong nước

Kích thích sanh tảo có ích

Lọc sạch các nguồn nước nhiễm độc

Cách sử dụng Zeolite hạt:

Sử dụng trước khi nuôi: 150-200kg/ha rải đều trên mặt ao

Sử dụng trong thời gian nuôi: 10 nagy2/lần từ 100-200kg/ha

Nên sử dụng oxy Zeolite vào chiều mát hoặc buổi tối là tốt nhất

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
846695674568_262x182.97533474278.jpeg 000829365359_262x182.97533474278.jpeg 788848975302_262x182.97533474278.jpeg 577310872269_262x219.015625.jpg 798866106043_262x170.23350253807.png 077158238271_250.11529126214x235.jpeg 959670999989_250.11529126214x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 266959939815_262x170.23350253807.png 394486168410_262x170.23350253807.png 823517557839_262x170.23350253807.png 304226507728_262x215.31490015361.jpg 766713803326_262x170.23350253807.png 491570676870_262x163.70380818054.png 713342951675_250.11529126214x235.jpg 345902831319_262x231.05980317941.jpg 495799405087_154.0121483376x235.jpg 441440321946_262x127.315625.jpg 002529074334_250.0540765391x235.jpeg 095739020300_250.11529126214x235.jpg 933455498086_165.48189415042x235.jpg 674909973814_176.25x235.jpg 998008084834_262x196.32533333333.jpg 481603221208_262x189.95.jpg