Chi Tiết Sản Phẩm

OXY ZEOLITE DẠNG HẠT - BAO KIẾNG 20KG

OXY ZEOLITE DẠNG HẠT - BAO KIẾNG 20KG

ZEOLITE HẠT

Công dụng Zeolite hạt:

Phòng bệnh dịch và bệnh mang đen,thân đỏ, mòn đuôi

Khống chế hàm lượng kiềm, ổn định pH

Khống chế AMONA trong chất thải đáy hồ

Tăng chuyển hóa thức ăn giúp tôm mau lớn

Tăng oxy hòa tan trong nước

Kích thích sanh tảo có ích

Lọc sạch các nguồn nước nhiễm độc

Cách sử dụng Zeolite hạt:

Sử dụng trước khi nuôi: 150-200kg/ha rải đều trên mặt ao

Sử dụng trong thời gian nuôi: 10 nagy2/lần từ 100-200kg/ha

Nên sử dụng oxy Zeolite vào chiều mát hoặc buổi tối là tốt nhất

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 687720451408_262x218.24703557312.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 577310872269_262x219.015625.jpg 212639673990_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 345902831319_262x231.05980317941.jpg 209828563717_262x127.315625.jpg 441440321946_262x127.315625.jpg 575917394566_262x214.80883602379.jpg 058632336406_262x214.96010186757.jpg 933455498086_165.48189415042x235.jpg 297519221600_262x196.5.jpg 008946932462_262x196.5.jpg 015700034985_262x214.3078125.jpg