Chi Tiết Sản Phẩm

PHÂN HẠ PHÈN - BAO CƯỚC 20KG

PHÂN HẠ PHÈN - BAO CƯỚC 20KG

Công dụng phân hạ phèn:

Hạ phèn, phát triển tảo và sinh vật phù du giúp tôm mau lớn đạt năng suất cao

 

Cách dùng phân hạ phèn:


Dùng cải tạo ao nuôi :

10 - 15kg /1.000m2

 

Trước khi mưa dùng :

8kg /1.000m2

 

Sau khi mưa dùng :

10 - 12kg/1.000m2

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 687720451408_262x218.24703557312.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 577310872269_262x219.015625.jpg 212639673990_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 345902831319_262x231.05980317941.jpg 209828563717_262x127.315625.jpg 441440321946_262x127.315625.jpg 575917394566_262x214.80883602379.jpg 058632336406_262x214.96010186757.jpg 933455498086_165.48189415042x235.jpg 297519221600_262x196.5.jpg 008946932462_262x196.5.jpg 015700034985_262x214.3078125.jpg