Chi Tiết Sản Phẩm

POLY ALUMINIUM CHLORIDE – PAC 31% TRỢ LẮNG

POLY ALUMINIUM CHLORIDE – PAC 31% TRỢ LẮNG

Hóa chất xử lý nước PAC là viết tắt của từ poly aluminium chloride - Công thức phân tử [Al2(OH)nCl6-n]m. Đây là loại hóa chất keo tụ, chất trợ lắng trong xử lý nước cấp, nước thải, nước nuôi trồng thủy sản, giúp kết lắng các hợp chất keo tụ và các chất lơ lửng, loại bỏ chất hữu cơ, vi khuẩn, virus có trong nước.

- Công thức: Aln(OH)m.Cl3n-m­ (PAC 31%)

- Quy cách: 25kg/ bao.

- Xuất xứ: Trung Quốc -

- Cách Sử Dụng hóa chất PAC:

+  Pha chế thành dung dịch 5 – 10% châm vào nước nguồn cần xử lý.

+ Liều lượng sử dụng đối với 1m3 nước sông, ao hồ:

  •  Đối với nước có độ đục thấp: 1 – 4g PAC
  •  Đối với nước có độ đục trung bình: 5 – 7g PAC
  •  Đối với nước có độ đục cao: 7 – 10g PAC

– Liều lượng xử lý nước thải (nhà máy giấy, dệt, nhuộm, giết mổ gia súc…) từ 20 – 200g/m3 tùy theo hàm lượng chất lơ lửng và tính chất nước thải.

Sản phẩm cùng loại

CALCIUM CHLORIDE - CaCl2
Giá: Liên Hệ
Sản phẩm bán chạy
137323771096_250.11529126214x235.jpg 281074790586_262x197.99827362969.jpg 117607083950_148.16015625x235.jpg 611518151799_262x210.6234375.jpg 317771393719_262x185.27062847371.jpg 354757520618_235x235.jpg 004701658151_262x182.990625.jpg 959670999989_250.11529126214x235.jpeg 071547603253_262x191.35743801653.jpg 059052348883_176.09333333333x235.jpg 403100687409_235x235.jpg 788848975302_262x182.97533474278.jpeg 095739020300_250.11529126214x235.jpg 539179151832_262x182.990625.jpg 846695674568_262x182.97533474278.jpeg 498167268902_250.11529126214x235.jpg 561292304499_154.06223358909x235.jpg 408399067119_154.00485436893x235.png 387817681729_250.11529126214x235.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 621808746892_262x170.23350253807.jpg 044173450429_262x170.23350253807.jpg 633516222378_262x170.23350253807.jpg 732939397049_262x170.23350253807.jpg 756765015980_262x186.4703125.jpg 826948732359_262x176.08097165992.jpg 870552020810_262x170.23350253807.jpg 132620960797_250.0206185567x235.png 200135566054_132.1875x235.jpg 713725470841_118.07778274475x235.jpg 797071089416_160.45039164491x235.jpg