Chi Tiết Sản Phẩm

VUA TĂNG KIỀM F1 - BAO KIẾNG 25KG

VUA TĂNG KIỀM F1 - BAO KIẾNG 25KG

Vua Tăng Kiềm F1

-Tăng kiềm cấp tốc

-Khắc phục hiện tượng nước bị nhiễm phèn ( nước váng đỏ) nhờ tác dụng giảm nồng độ acid và ổn định PH.

-Kích thích tảo phát triển làm thức ăn cho tôm và tạo màu nước ổn định (ổn định độ kiềm).

-Cải tạo đáy ao, tạo môi trường thích hợp cho vi sinh vật có lợi phát triển.

-Bổ sung hàm lượng Canxi và kích thích tôm lột xác đồng loạt.

-Khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu

Lưu ý khi sử dụng vua tăng kiềm F1: khi sử dụng tăng kiềm F1 không cần dùng Dolomite.

 

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 687720451408_262x218.24703557312.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 577310872269_262x219.015625.jpg 212639673990_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 345902831319_262x231.05980317941.jpg 209828563717_262x127.315625.jpg 441440321946_262x127.315625.jpg 575917394566_262x214.80883602379.jpg 058632336406_262x214.96010186757.jpg 933455498086_165.48189415042x235.jpg 297519221600_262x196.5.jpg 008946932462_262x196.5.jpg 015700034985_262x214.3078125.jpg