Chi Tiết Sản Phẩm

VÔI CỤC - BAO 30KG

VÔI CỤC - BAO 30KG

 

VÔI CỤC : SỬ DỤNG CHO NGHÀNH CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP:

- NUÔI TÔM, XỬ LÝ NƯỚC

- THUỘC DA

- BÓN MÍA ĐƯỜNG, NẤU ĐƯỜNG (RẤT HỮU ÍT ĐỂ SỬ DỤNG CHO CÁC NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG)

ĐÓNG BAO : 30KG / 40KG (BAO TÁI XỬ DỤNG PVC)

 

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
846695674568_262x182.97533474278.jpeg 000829365359_262x182.97533474278.jpeg 788848975302_262x182.97533474278.jpeg 577310872269_262x219.015625.jpg 798866106043_262x170.23350253807.png 077158238271_250.11529126214x235.jpeg 959670999989_250.11529126214x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 266959939815_262x170.23350253807.png 394486168410_262x170.23350253807.png 823517557839_262x170.23350253807.png 304226507728_262x215.31490015361.jpg 766713803326_262x170.23350253807.png 491570676870_262x163.70380818054.png 713342951675_250.11529126214x235.jpg 345902831319_262x231.05980317941.jpg 495799405087_154.0121483376x235.jpg 441440321946_262x127.315625.jpg 002529074334_250.0540765391x235.jpeg 095739020300_250.11529126214x235.jpg 933455498086_165.48189415042x235.jpg 674909973814_176.25x235.jpg 998008084834_262x196.32533333333.jpg 481603221208_262x189.95.jpg