Chi Tiết Sản Phẩm

VÔI NÓNG HI - POWER (BAO CHÌ - MẶT TRƯỚC ) - BAO KIẾNG 30KG

VÔI NÓNG HI - POWER (BAO CHÌ - MẶT TRƯỚC ) - BAO KIẾNG 30KG

NEW HI-POWER

 Vôi nung CaO

Công dụng vôi nung CaO:

- Giúp tôm lột xác dễ dàng.
- Cung cấp Canxi cho ao nuôi.
- Ổn định pH.
Cách dùng vôi nung CaO: 

 -Chuẩn bị ao: dùng 50-70 kg/ 1000m2 bón lúc đáy ao còn ẩm.
-Trong lúc nuôi : pH > 6 dùng 30-50 kg /1000m3
 pH : 5-6 dùng 50-70 kg /1000m3
 pH < 6 dùng 70-100 kg /1000m3

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 687720451408_262x218.24703557312.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 577310872269_262x219.015625.jpg 212639673990_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 345902831319_262x231.05980317941.jpg 209828563717_262x127.315625.jpg 441440321946_262x127.315625.jpg 575917394566_262x214.80883602379.jpg 058632336406_262x214.96010186757.jpg 933455498086_165.48189415042x235.jpg 297519221600_262x196.5.jpg 008946932462_262x196.5.jpg 015700034985_262x214.3078125.jpg