Chi Tiết Sản Phẩm

VUA TĂNG KIỀM F1 - BAO KIẾNG 25KG

VUA TĂNG KIỀM F1 - BAO KIẾNG 25KG

Vua Tăng Kiềm F1

-Tăng kiềm cấp tốc

-Khắc phục hiện tượng nước bị nhiễm phèn ( nước váng đỏ) nhờ tác dụng giảm nồng độ acid và ổn định PH.

-Kích thích tảo phát triển làm thức ăn cho tôm và tạo màu nước ổn định (ổn định độ kiềm).

-Cải tạo đáy ao, tạo môi trường thích hợp cho vi sinh vật có lợi phát triển.

-Bổ sung hàm lượng Canxi và kích thích tôm lột xác đồng loạt.

-Khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu

Lưu ý khi sử dụng vua tăng kiềm F1: khi sử dụng tăng kiềm F1 không cần dùng Dolomite.

 

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
846695674568_262x182.97533474278.jpeg 000829365359_262x182.97533474278.jpeg 788848975302_262x182.97533474278.jpeg 577310872269_262x219.015625.jpg 798866106043_262x170.23350253807.png 077158238271_250.11529126214x235.jpeg 959670999989_250.11529126214x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 266959939815_262x170.23350253807.png 394486168410_262x170.23350253807.png 823517557839_262x170.23350253807.png 304226507728_262x215.31490015361.jpg 766713803326_262x170.23350253807.png 491570676870_262x163.70380818054.png 713342951675_250.11529126214x235.jpg 345902831319_262x231.05980317941.jpg 495799405087_154.0121483376x235.jpg 441440321946_262x127.315625.jpg 002529074334_250.0540765391x235.jpeg 095739020300_250.11529126214x235.jpg 933455498086_165.48189415042x235.jpg 674909973814_176.25x235.jpg 998008084834_262x196.32533333333.jpg 481603221208_262x189.95.jpg