Chi Tiết Sản Phẩm

ZEOLITE CAO CẤP - BAO KIẾNG 20KG

ZEOLITE CAO CẤP - BAO KIẾNG 20KG
ZEOLITE CAO CẤP - BAO KIẾNG 20KG ZEOLITE CAO CẤP - BAO KIẾNG 20KG ZEOLITE CAO CẤP - BAO KIẾNG 20KG ZEOLITE CAO CẤP - BAO KIẾNG 20KG

ZEOLITE HẠT CAO CẤP

Công dụng zeolite hạt cao cấp:

Làm sạch môi trường nước trong ao

Hấp thụ các chất độc: NH3, H2S, NO2 và các loại khí độc khác, kích thích sự phát triển của nhiều vi sinh vật có lợi, tạo thêm nguồn thức ăn cho tôm.

Chống tôm đóng rong, mòn râu, đứt đuôi, gúp tôm sớm lột vỏ va lột vỏ theo định kỳ.

Phòng ngừa các bệnh như: đen mang, phồng nắp mang, thối mang, đỏ thân.

Cân bằng pH trong nước và  gây màu nước đẹp

Cải tạo đáy ao tốt, đặc biệt làm giàu lượng oxy đáy nhờ các hạt tự sủi bọt khí cho vào nước sau một phút giúp tôm có đủ lượng oxy để thở

Cách sử dụng zeolite hạt cao cấp:

Bón 20-40kg/1600m2 để chuẩn bị ao trước khi nuôi

Trường hợp đáy ao bị nhiễm nặng va thiếu Oxy đáy: bón 50kg/1600m2

Trường hợp tôm nổi đầu, kéo dàn và lao vào bờ: bón 40-50kg/1600m2

Chú ý Nên bón định kỳ từ 7-10 ngày /lần

Bón vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối

 

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
545798940621_262x196.54622441778.jpg 687720451408_262x218.24703557312.jpg 634524030348_262x223.54334763948.jpg 577310872269_262x219.015625.jpg 212639673990_262x209.6.jpg 674362269891_176.25x235.jpeg 401766821926_176.25x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 309293332502_262x207.35828877005.jpg 860360814437_262x224.39234449761.jpg 283926282778_262x210.95427435388.jpg 304226507728_262x215.31490015361.jpg 268171712959_262x199.04130162703.jpg 789336063170_262x164.22661122661.jpg 839846783573_262x180.36231884058.jpg 345902831319_262x231.05980317941.jpg 209828563717_262x127.315625.jpg 441440321946_262x127.315625.jpg 575917394566_262x214.80883602379.jpg 058632336406_262x214.96010186757.jpg 933455498086_165.48189415042x235.jpg 297519221600_262x196.5.jpg 008946932462_262x196.5.jpg 015700034985_262x214.3078125.jpg