Chi Tiết Sản Phẩm

ZEOLITE CAO CẤP - BAO KIẾNG 20KG

ZEOLITE CAO CẤP - BAO KIẾNG 20KG
ZEOLITE CAO CẤP - BAO KIẾNG 20KG ZEOLITE CAO CẤP - BAO KIẾNG 20KG ZEOLITE CAO CẤP - BAO KIẾNG 20KG ZEOLITE CAO CẤP - BAO KIẾNG 20KG

ZEOLITE HẠT CAO CẤP

Công dụng zeolite hạt cao cấp:

Làm sạch môi trường nước trong ao

Hấp thụ các chất độc: NH3, H2S, NO2 và các loại khí độc khác, kích thích sự phát triển của nhiều vi sinh vật có lợi, tạo thêm nguồn thức ăn cho tôm.

Chống tôm đóng rong, mòn râu, đứt đuôi, gúp tôm sớm lột vỏ va lột vỏ theo định kỳ.

Phòng ngừa các bệnh như: đen mang, phồng nắp mang, thối mang, đỏ thân.

Cân bằng pH trong nước và  gây màu nước đẹp

Cải tạo đáy ao tốt, đặc biệt làm giàu lượng oxy đáy nhờ các hạt tự sủi bọt khí cho vào nước sau một phút giúp tôm có đủ lượng oxy để thở

Cách sử dụng zeolite hạt cao cấp:

Bón 20-40kg/1600m2 để chuẩn bị ao trước khi nuôi

Trường hợp đáy ao bị nhiễm nặng va thiếu Oxy đáy: bón 50kg/1600m2

Trường hợp tôm nổi đầu, kéo dàn và lao vào bờ: bón 40-50kg/1600m2

Chú ý Nên bón định kỳ từ 7-10 ngày /lần

Bón vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối

 

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bán chạy
846695674568_262x182.97533474278.jpeg 000829365359_262x182.97533474278.jpeg 788848975302_262x182.97533474278.jpeg 577310872269_262x219.015625.jpg 798866106043_262x170.23350253807.png 077158238271_250.11529126214x235.jpeg 959670999989_250.11529126214x235.jpeg 032213467370_262x190.81141439206.jpg 656738502252_262x216.93971631206.jpg 266959939815_262x170.23350253807.png 394486168410_262x170.23350253807.png 823517557839_262x170.23350253807.png 304226507728_262x215.31490015361.jpg 766713803326_262x170.23350253807.png 491570676870_262x163.70380818054.png 713342951675_250.11529126214x235.jpg 345902831319_262x231.05980317941.jpg 495799405087_154.0121483376x235.jpg 441440321946_262x127.315625.jpg 002529074334_250.0540765391x235.jpeg 095739020300_250.11529126214x235.jpg 933455498086_165.48189415042x235.jpg 674909973814_176.25x235.jpg 998008084834_262x196.32533333333.jpg 481603221208_262x189.95.jpg